Flag
الفرنسية
فلاتر
Clear All
فلاتر
Flag
الفرنسية
التوافر
من
المعلم يتحدث
السعر
مواد تعليمية

مواد تعليمية - مدرسين ومعلمين خصوصيين للغة الفرنسية

مميز
Profile Picture
$39
USD/ساعة
security_checked
5.0
$39
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
802
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الإسبانية
B1
,
اللغة اليابانية
A1
Bonjour, My name is Anissa, an experienced, native and certified French teacher. Professor of French and Social Sciences, I traveled the world and worked as well for NGO in humanitarian missions, as for Universities or High schools. French native, passionate about the language of Molière and desiring to share my culture, I obtained a Master in Education and a specific Diploma to "Teach French as foreign language". My Philosophy ? "Impossible is not French" N. Bonaparte No matter age or level, everyone can learn and progress ! I have always sought to bring innovative and playful practices to my teaching. Focusing on each student's individual level, interests, and goals, my classes are effective to achieve nice learning results in a shorter period of time. The courses will be based on your personal needs and during the class you will receive direct explanations, correction and feedback in order to instantly improve your language skills. Whether you want to learn French for your own pleasure or preparing for an exam, an upcoming interview or a presentation at work, I will be happy to assist you in reaching your goals. If you want to learn French differently, without stress and in good humour, book your trial with me today ! A bientot, Anissa ;) ***Please note that I am no longer offering FREE trial session !*** ***My lessons are designed for teenagers over 14 and adults***
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
802
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الإسبانية
B1
,
اللغة اليابانية
A1
Bonjour, My name is Anissa, an experienced, native and certified French teacher. Professor of French and Social Sciences, I traveled the world and worked as well for NGO in humanitarian missions, as for Universities or High schools. French native, passionate about the language of Molière and desiring to share my culture, I obtained a Master in Education and a specific Diploma to "Teach French as foreign language". My Philosophy ? "Impossible is not French" N. Bonaparte No matter age or level, everyone can learn and progress ! I have always sought to bring innovative and playful practices to my teaching. Focusing on each student's individual level, interests, and goals, my classes are effective to achieve nice learning results in a shorter period of time. The courses will be based on your personal needs and during the class you will receive direct explanations, correction and feedback in order to instantly improve your language skills. Whether you want to learn French for your own pleasure or preparing for an exam, an upcoming interview or a presentation at work, I will be happy to assist you in reaching your goals. If you want to learn French differently, without stress and in good humour, book your trial with me today ! A bientot, Anissa ;) ***Please note that I am no longer offering FREE trial session !*** ***My lessons are designed for teenagers over 14 and adults***
مميز
Profile Picture
$43
USD/ساعة
security_checked
4.9
$43
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
87
يتحدث:
الانجليزية
C1
,
الإسبانية
A1
,
الايطالية
Bonjour everyone! My name is Delphine and I am from Grenoble, France. I have been teaching French to students, beginner to advanced levels for 15 years, in the US and Italy. I teach all ages and I have taught in Alliance Française, in College, in Elementary, Middle and High Schools. I recently completed a Master in French Didactic at the University of Sorbonne, Paris. As a teacher, I want to bring a meaningful experience to my students, beginners to advanced ones. Teaching French is not only my job, it is my passion! ++++++++++++++++++++++++ Would you like to learn or sharpen your control of the French language? Would you like to know more about the culture and/or get certified with DELF or DALF ? Would you like to brush up on your French, get ready for a travel adventure in a French speaking country or get prepared for an exam? I can help achieve your objective(s). We will work with texts, images, audio, videos, activities, exercises. I will help you understand the grammar and speak spontaneously. I can also help you with pronunciation, this is the theme of my thesis. I am knowledgeable about the Common European Framework of Reference for languages and many approaches to learning French language. +++++++++++++++++++++++++++++++ Being able to communicate implies knowing both specific vocabulary and syntax structures useful in the particular situations. I use a communicative approach and depending on your learning profil, I also use other approaches and methods to adapt to your learning style. ++++++++++++++++++++++++++++ You tell me what your interests and your objective(s) are and I will make a lesson plan to meet your needs. For each lesson there will be adequate material to start of our talks and additional components of the lessons will be ready. I will carefully select the material and resources needed to progress toward your goal. I will bring and suggest the adequate tools that you need to get to the next step. We can assess your level regularly. I will be there to guide, coach and encourage you as well as give you a feedback. +++++++++++++++++++++++++++++ Learning is language is fun and one part that I love is how intricate culture and language are! I’ll do my best to provide you with a successful experience in learning French! +++++++++++++++++++++++ Send me a message and ask questions! I'll be happy to hear from you! --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous et à toutes, Je m'appelle Delphine et je suis originaire de Grenoble en France. +++++++++++++++++++++++ J'enseigne le français depuis plus de 15 ans aux Etats Unis et en Italie, du niveau élémentaire au niveau avancé. Mes étudiants sont des adultes, des adolescents et des enfants à qui je tiens à apporter une experience positive et riche. J'ai enseigné dans des universités, des écoles élémentaires, collèges et lycées ainsi qu'à l'Alliance Française. Mon job est devenu une passion et je suis reconnaissante de pouvoir l'exercer tous les jours ! +++++++++++++++++++++++ Vous souhaitez découvrir la langue ou améliorer une compétence particuliere ? Explorer la culture ou vous préparer pour un voyage ? Vous entraîner pour obtenir votre certification DELF ou DALF ? Je peux vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs. ++++++++++++++++++++++++ Pour les niveau A1 à B2, votre apprentissage sera fondé sur l'utilisation de textes, d'images, de vidéos, d'enregsitrements audios authentiques et de nos conversations et ceci sera soutenu par une pratique avec des activités et des exercices pour vous entraîner. Être capable de communiquer sous-entend être familier à la fois avec le lexique et avec la syntaxe propres à des situations spécifiques, ce sera donc un point de départ. Je vous aiderai à comprendre la grammaire et à parler spontanement. Je vous aiderai aussi avec la prononciation, c'est le sujet de recherche pour mon mémoire de Master! Pour les niveaux plus avancés, C1 et C2, nous travaillerons avec des textes plus complexes portant sur des sujets divers. Vous avez un penchant pour le cinéma ? Vous préférez les articles extraits de journaux et de l'actualité ? Parlons-en, je serai en mesure de vous sélectionner du matériel qui vous intéresse. ++++++++++++++++++++++++++++ Faites-moi part de vos centres d'intérêt et de vos objectifs et je développerai un cours qui prendra en compte ces aspects. Chaque leçon comprendra du matériel adéquat qui nous permettra de construire une conversation et une leçon motivante. Je sélectionnerai les ressources attentivement afin de progresser vers votre cible. Nous pouvons régulièrement faire le point sur vos progrès. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Apprendre une langue est enrichissant et ce que je trouve fascinant est le lien étroit entre la culture et la langue! Je souhaite vous faire partager mon engouement et je ferai de mon mieux pour que vous ayez une expérience satisfaisante à 200 % ! Envoyez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre !
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
87
يتحدث:
الانجليزية
C1
,
الإسبانية
A1
,
الايطالية
Bonjour everyone! My name is Delphine and I am from Grenoble, France. I have been teaching French to students, beginner to advanced levels for 15 years, in the US and Italy. I teach all ages and I have taught in Alliance Française, in College, in Elementary, Middle and High Schools. I recently completed a Master in French Didactic at the University of Sorbonne, Paris. As a teacher, I want to bring a meaningful experience to my students, beginners to advanced ones. Teaching French is not only my job, it is my passion! ++++++++++++++++++++++++ Would you like to learn or sharpen your control of the French language? Would you like to know more about the culture and/or get certified with DELF or DALF ? Would you like to brush up on your French, get ready for a travel adventure in a French speaking country or get prepared for an exam? I can help achieve your objective(s). We will work with texts, images, audio, videos, activities, exercises. I will help you understand the grammar and speak spontaneously. I can also help you with pronunciation, this is the theme of my thesis. I am knowledgeable about the Common European Framework of Reference for languages and many approaches to learning French language. +++++++++++++++++++++++++++++++ Being able to communicate implies knowing both specific vocabulary and syntax structures useful in the particular situations. I use a communicative approach and depending on your learning profil, I also use other approaches and methods to adapt to your learning style. ++++++++++++++++++++++++++++ You tell me what your interests and your objective(s) are and I will make a lesson plan to meet your needs. For each lesson there will be adequate material to start of our talks and additional components of the lessons will be ready. I will carefully select the material and resources needed to progress toward your goal. I will bring and suggest the adequate tools that you need to get to the next step. We can assess your level regularly. I will be there to guide, coach and encourage you as well as give you a feedback. +++++++++++++++++++++++++++++ Learning is language is fun and one part that I love is how intricate culture and language are! I’ll do my best to provide you with a successful experience in learning French! +++++++++++++++++++++++ Send me a message and ask questions! I'll be happy to hear from you! --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous et à toutes, Je m'appelle Delphine et je suis originaire de Grenoble en France. +++++++++++++++++++++++ J'enseigne le français depuis plus de 15 ans aux Etats Unis et en Italie, du niveau élémentaire au niveau avancé. Mes étudiants sont des adultes, des adolescents et des enfants à qui je tiens à apporter une experience positive et riche. J'ai enseigné dans des universités, des écoles élémentaires, collèges et lycées ainsi qu'à l'Alliance Française. Mon job est devenu une passion et je suis reconnaissante de pouvoir l'exercer tous les jours ! +++++++++++++++++++++++ Vous souhaitez découvrir la langue ou améliorer une compétence particuliere ? Explorer la culture ou vous préparer pour un voyage ? Vous entraîner pour obtenir votre certification DELF ou DALF ? Je peux vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs. ++++++++++++++++++++++++ Pour les niveau A1 à B2, votre apprentissage sera fondé sur l'utilisation de textes, d'images, de vidéos, d'enregsitrements audios authentiques et de nos conversations et ceci sera soutenu par une pratique avec des activités et des exercices pour vous entraîner. Être capable de communiquer sous-entend être familier à la fois avec le lexique et avec la syntaxe propres à des situations spécifiques, ce sera donc un point de départ. Je vous aiderai à comprendre la grammaire et à parler spontanement. Je vous aiderai aussi avec la prononciation, c'est le sujet de recherche pour mon mémoire de Master! Pour les niveaux plus avancés, C1 et C2, nous travaillerons avec des textes plus complexes portant sur des sujets divers. Vous avez un penchant pour le cinéma ? Vous préférez les articles extraits de journaux et de l'actualité ? Parlons-en, je serai en mesure de vous sélectionner du matériel qui vous intéresse. ++++++++++++++++++++++++++++ Faites-moi part de vos centres d'intérêt et de vos objectifs et je développerai un cours qui prendra en compte ces aspects. Chaque leçon comprendra du matériel adéquat qui nous permettra de construire une conversation et une leçon motivante. Je sélectionnerai les ressources attentivement afin de progresser vers votre cible. Nous pouvons régulièrement faire le point sur vos progrès. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Apprendre une langue est enrichissant et ce que je trouve fascinant est le lien étroit entre la culture et la langue! Je souhaite vous faire partager mon engouement et je ferai de mon mieux pour que vous ayez une expérience satisfaisante à 200 % ! Envoyez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre !
calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
صربيا
time
1.724
يتحدث:
صربي
متحدث أصلي
,
الفرنسية
C2
,
الانجليزية
C1
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الإسبانية
A2
*** I will be on vacation from August 15th to August 23th***Bonjour, my name is Ivana. I was born and raised in Serbia . I graduated from the University of Belgrade as a professor of French language and literature with a masters degree. English was my second language at University. I can speak French , English and Serbian . I'm an online French teacher since 5 years now . I work with kids, teenagers and adults. I 've worked as a French teacher in both middle and high school school and I have been tutoring private French lessons for more than 10 years. I would like to teach you French. We would use lot of different materials such as videos, songs, articles, games, crafts... It would be very interesting. In my free time, I enjoy travelling and learning new languages . I am looking forward to seeing you ! Zdravo svima, ja sam Ivana iz Srbije. Diplomirala sam u Beogradu kao profesor francuskog jezika i književnosti. Engleski mi je bio drugi strani jezik na fakultetu. Govorim francuski , engleski i srpski . Već 5 godina predajem francuski na internetu . Radim i sa decom i sa odraslima. Radila sam u osnovnim i srednjim školama . Koristili bismo različite nastavne materijale kao što su video snimci, pesme, članci, igre itd. Časovi su zanimljivi i prilagođeni nivoima učenika. U slobodno vreme volim da putujem i učim strane jezike . Vidimo se uskoro !
Flag
الفرنسية
globe
صربيا
time
1.724
يتحدث:
صربي
متحدث أصلي
,
الفرنسية
C2
,
الانجليزية
C1
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الإسبانية
A2
*** I will be on vacation from August 15th to August 23th***Bonjour, my name is Ivana. I was born and raised in Serbia . I graduated from the University of Belgrade as a professor of French language and literature with a masters degree. English was my second language at University. I can speak French , English and Serbian . I'm an online French teacher since 5 years now . I work with kids, teenagers and adults. I 've worked as a French teacher in both middle and high school school and I have been tutoring private French lessons for more than 10 years. I would like to teach you French. We would use lot of different materials such as videos, songs, articles, games, crafts... It would be very interesting. In my free time, I enjoy travelling and learning new languages . I am looking forward to seeing you ! Zdravo svima, ja sam Ivana iz Srbije. Diplomirala sam u Beogradu kao profesor francuskog jezika i književnosti. Engleski mi je bio drugi strani jezik na fakultetu. Govorim francuski , engleski i srpski . Već 5 godina predajem francuski na internetu . Radim i sa decom i sa odraslima. Radila sam u osnovnim i srednjim školama . Koristili bismo različite nastavne materijale kao što su video snimci, pesme, članci, igre itd. Časovi su zanimljivi i prilagođeni nivoima učenika. U slobodno vreme volim da putujem i učim strane jezike . Vidimo se uskoro !
Profile Picture
$25
USD/ساعة
security_checked
5.0
$25
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
284
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B2
,
الإسبانية
A2
Hello, I'm Julie, I'm a native french speaker and I'm currently leaving in the south of France, close to Aix-en-Provence. I've been travelling a lot and I always have great fun interacting with people from all walks of life. I am graduate from the Alliance Française to teach french as a foreign langage. If you decide to improve your french with me, we will mostly focus on oral skills, because this is the best way to get more confident in the target langage, I guess. I will fully adapt my teaching approach to your goals and motivations, by providing you a large range of tools in wich you will be free to pick in, to make your learning as efficient as possible. Videos, podcasts, interactive exercices, written documents, songs are some of my favourite course materials, to reinforce your skills in grammar, vocabulary, and pronunciation, but my secret ingredients are fun and relaxed atmosphere. So feel free to contact me for further informations or any specific needs. I'm looking foward to meeting you for our first french lesson. See you soon. A bientôt! Bonjour, je m'appelle Julie, je suis Française et j'habite dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. J'aime le voyage, la nature, la cuisine, la musique et beaucoup d'autres choses. Je suis diplômée de l'Alliance Française pour enseigner le Français Langue Etrangère, et je vous accompagne pour apprendre le français à votre rythme, selon vos besoins, selon vos objectifs et votre personnalité. Parce que vous êtes unique, votre leçon le sera aussi. Ensemble, nous travaillerons beaucoup l'oral, la conversation, pour progresser à la fois en grammaire, en vocabulaire et prononciation. Mais je propose aussi des exercices. Les supports de cours sont variés: vidéos, chansons, sites internet, articles de presse... J'aime aussi vous faire découvrir la culture française, et mettre beaucoup de bonne humeur dans les cours pour les rendre agréables, parce que je sais qu'apprendre une langue étrangère demande beaucoup de volonté et d'efforts. Vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé? J'ai un grand choix de documents adaptés à votre niveau. Vous voulez simplement faire de la conversation pour pratiquer la langue? Avec plaisir, nous parlerons de votre culture et de la mienne, de vos opinions, de vos projets... J'ai hâte de faire votre connaissance, et de vous aider à parler le français, dans la joie et la bonne humeur! A bientôt.
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
284
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B2
,
الإسبانية
A2
Hello, I'm Julie, I'm a native french speaker and I'm currently leaving in the south of France, close to Aix-en-Provence. I've been travelling a lot and I always have great fun interacting with people from all walks of life. I am graduate from the Alliance Française to teach french as a foreign langage. If you decide to improve your french with me, we will mostly focus on oral skills, because this is the best way to get more confident in the target langage, I guess. I will fully adapt my teaching approach to your goals and motivations, by providing you a large range of tools in wich you will be free to pick in, to make your learning as efficient as possible. Videos, podcasts, interactive exercices, written documents, songs are some of my favourite course materials, to reinforce your skills in grammar, vocabulary, and pronunciation, but my secret ingredients are fun and relaxed atmosphere. So feel free to contact me for further informations or any specific needs. I'm looking foward to meeting you for our first french lesson. See you soon. A bientôt! Bonjour, je m'appelle Julie, je suis Française et j'habite dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. J'aime le voyage, la nature, la cuisine, la musique et beaucoup d'autres choses. Je suis diplômée de l'Alliance Française pour enseigner le Français Langue Etrangère, et je vous accompagne pour apprendre le français à votre rythme, selon vos besoins, selon vos objectifs et votre personnalité. Parce que vous êtes unique, votre leçon le sera aussi. Ensemble, nous travaillerons beaucoup l'oral, la conversation, pour progresser à la fois en grammaire, en vocabulaire et prononciation. Mais je propose aussi des exercices. Les supports de cours sont variés: vidéos, chansons, sites internet, articles de presse... J'aime aussi vous faire découvrir la culture française, et mettre beaucoup de bonne humeur dans les cours pour les rendre agréables, parce que je sais qu'apprendre une langue étrangère demande beaucoup de volonté et d'efforts. Vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé? J'ai un grand choix de documents adaptés à votre niveau. Vous voulez simplement faire de la conversation pour pratiquer la langue? Avec plaisir, nous parlerons de votre culture et de la mienne, de vos opinions, de vos projets... J'ai hâte de faire votre connaissance, et de vous aider à parler le français, dans la joie et la bonne humeur! A bientôt.
Profile Picture
$21
USD/ساعة
security_checked
5.0
$21
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.142
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B2
,
الإسبانية
B2
,
اللغة البرتغالية
B2
Bonjour, Je parcours le monde depuis plus de deux ans et j'ai multiplié de nombreuses missions de volontariat pour enseigner le Français auprès d'enfants et adolescents . Auparavant, j'ai fait de la formation professionnelle sur notamment les techniques de vente et d'entretien d'embauche. Je peux vous aidez dans l'apprentissage du français professionnel ( entretien, mails, téléphone, etc...), mais aussi à enrichir votre conversation, votre vocabulaire, corriger votre prononciation, etc....Ma philosophie est que pour apprendre une langue, il faut favoriser la communication orale, rester motivé et prendre du plaisir à apprendre. J'espère vous rencontrez bientôt lors d'une première classe! Hello, I travel the world for more than 2 years and I did volunteer missions mainly related to teach French to children and adolescents. Previously, I did professional training in sales techniques and help people to prepare a job interview. I can help you in learning French professional (interview, email, phone, etc ...), but also to enrich your conversation and vocabulary, correct your pronunciation, etc ....My philosophy is to learn a language, you have to speak as much as possible, stay motivated and enjoy it. I hope to see you soon in our first lesson! Hola, Estoy viajando por el mundo hace mas de dos años y realicé muchas misiones como voluntaria para enseñar el francés a niños y adolescentes. Anteriormente, trabajé en las formaciones profesionales y muy espesifico en las técnicas de ventas y ayudé a las personas a preparar las entrevistas de trabajo. Puedo ayudarte a aprender francés profesional (entrevista, correo electrónico, teléfono, etc.), pero también a enriquecer tu conversación y vocabulario, corregir tu pronunciación, etc. Mi filosofía es que para aprender un idioma, debes hablar lo más posible, mantenerte motivado y disfrutarlo. Espero verte pronto en un primera lección
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.142
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B2
,
الإسبانية
B2
,
اللغة البرتغالية
B2
Bonjour, Je parcours le monde depuis plus de deux ans et j'ai multiplié de nombreuses missions de volontariat pour enseigner le Français auprès d'enfants et adolescents . Auparavant, j'ai fait de la formation professionnelle sur notamment les techniques de vente et d'entretien d'embauche. Je peux vous aidez dans l'apprentissage du français professionnel ( entretien, mails, téléphone, etc...), mais aussi à enrichir votre conversation, votre vocabulaire, corriger votre prononciation, etc....Ma philosophie est que pour apprendre une langue, il faut favoriser la communication orale, rester motivé et prendre du plaisir à apprendre. J'espère vous rencontrez bientôt lors d'une première classe! Hello, I travel the world for more than 2 years and I did volunteer missions mainly related to teach French to children and adolescents. Previously, I did professional training in sales techniques and help people to prepare a job interview. I can help you in learning French professional (interview, email, phone, etc ...), but also to enrich your conversation and vocabulary, correct your pronunciation, etc ....My philosophy is to learn a language, you have to speak as much as possible, stay motivated and enjoy it. I hope to see you soon in our first lesson! Hola, Estoy viajando por el mundo hace mas de dos años y realicé muchas misiones como voluntaria para enseñar el francés a niños y adolescentes. Anteriormente, trabajé en las formaciones profesionales y muy espesifico en las técnicas de ventas y ayudé a las personas a preparar las entrevistas de trabajo. Puedo ayudarte a aprender francés profesional (entrevista, correo electrónico, teléfono, etc.), pero también a enriquecer tu conversación y vocabulario, corregir tu pronunciación, etc. Mi filosofía es que para aprender un idioma, debes hablar lo más posible, mantenerte motivado y disfrutarlo. Espero verte pronto en un primera lección
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
ساحل العاج
time
113
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
A2
I am Kipre Joel from Ivory Coast, I have a Master degree in Pure Mathematics, an MBA in insurance and finance and a French teaching certification from Alliance Francaise. I have been teaching French language from the past 7 years in schools, colleges, university, and Language Institutions. Regarding my teaching style and approach, I first introduce the topic then I give the methodology and at the end, we solve some exercises and i give some worksheets to my students for their own practice.
Flag
الفرنسية
globe
ساحل العاج
time
113
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
A2
I am Kipre Joel from Ivory Coast, I have a Master degree in Pure Mathematics, an MBA in insurance and finance and a French teaching certification from Alliance Francaise. I have been teaching French language from the past 7 years in schools, colleges, university, and Language Institutions. Regarding my teaching style and approach, I first introduce the topic then I give the methodology and at the end, we solve some exercises and i give some worksheets to my students for their own practice.
كل الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي الخاص بك
مشاهدة الملف الشخصي